top of page
Desinfecció de superfícies
Olor de Net - Desinfeccio.jpg

Desinfecció manual​ sobre superfície

Desinfecció amb màquina sobre superfície​

image_10 (1).jpg
image_11.jpg

Desinfecció amb màquina via aèria​​​

Certificacions de desinfecció

Oferim al nostre client una certificació de desinfecció, amb una anàlisi microbiològica feta per un laboratori extern.

Sobre superfície:

  • Recompte de bacteris aerobis mesòfils

  • Recompte d'Enterobacteries

  • Detecció de patògens

Aire:

  • Recompte de fongs

  • Aïllament de floridures i llevats

  • Aerobis​

bottom of page